kungliga dramatiska teatern | regi eva bergman | kostym ann-margret fyregård | foto sören vilks